Wednesday, September 24, 2008

Topik 3-2


 


 


 

ISTILAH DEFINISI


 


 


 

OPAC – Online Public Access Catalogued


 

USER ID – Pengenalan –no.matrik, nombor staf


 

PATRON – Pengguna perpustakaan.


 


 

SIRKULASI – tujuan memulangkan dan peminjaman buku serta aktiviti

Sampingan yang berkaitan


 

LOCAL CALL NUMBER - nombor panggilan bahan.


 

BIBLOGRAPHIC DETAIL – maklumat biblografi bahan


 

ACCESSION STATUS – Status buku yang terkini di perpustakaan


 

SEARCH TERM – Tajuk carian yang dimasukkan oleh pengguna untukcarian


bahan


 

WEBOPAC – katalog yang disediakan secara web.


 

FULL TEXT – Teks penuh sesuatu artikel


 


 

PDF – Format dokumen, susunatur dan bentuk dokumen asal.


 

RSS – Format berita ringkas yang disediakan oleh sesetengah laman web.


 

HTML – Fail yang direka bentuk untuk tujuan pembinaan laman web yang mengandungi kandungan tertentu.


 


 


 


 


 


 

PANDUAN PENGGUNAAN OPAC


 

Opac adalah singkatan bagi Online PublicAccess Cataloque yang menyediakan antaramuka kepada pengguna perpustakaan untuk membuat pencarian.


 


Keterangan fungsi setiap item di bawah ini


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

tta

    
 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tutorial ringkas pencarian bahan


 


 


 


 


 


 


 

    

    

    
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bagi carian menggunakan OPAC dan seterusnya mendapatkan bahan di rak, carta di bawah menggambarkan turutan prosesnya :


 

Membuat carian bahan menggunakkan OPAC bagi mendapatkan bahan di rak.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Log masuk berjaya


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Langkah demi langkah membuat carian mudah menggunakan OPAC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 1. Untuk mengetahui Accession Status bagib sesuatu bahan ,klik pada butang Accession Status.


 

 1. Dan seterusnya paparan skrin akan berubah.


 

 1. Accession Status berfungsi untuk menyemak status sesuatu bahan seperti status rak, bahan, lokasi dan jenis bahan.


 


 

Patron Enquiry


 

Patron Enquiry digunakan bagi patron yang ingin mengetahui maklumat mengenai rekod keahlian anda.


 


 


 


 


 


 


 

Untuk maklumat lanjut sila rujuk pada buku manual sesi pendidikan pengguna.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Antara fungsi-fungsinya sebagai yang di tunjukkan pada carta aliran di bawah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Untuk membuat cadangan atau persoalan, pendapat.komen atau apa sahaja anda boleh :


 

Langkah 1 : dwi-klik pada item suggestion box.

Langkah 2 : masukkan patron ID dan password seterusnya klik butang ok

Langkah 3 : untuk mengemukakan komen klik pada butang compose

Langkah 4 : masukkan komen, cadangan, atau pendapat anda ke ruang

suggestion dan klik butang ok.

Langkah 5 : klik ok untuk tetingkap yang manyatakan cadangan anda telah pun di simpan dan di hantar kepada pihak admin perpustakaan UPSI.


 


 


 


 

LANGKAH-LANGKAH MENGHANTAR MESEJ KEPADA PENGGUNA OPAC YANG LAIN.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Pangkalan Data Atas Talian: Emerald


 

*Pangkalan data atas talian yang dilanggan oleh Perpustakaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ianya boleh diakses daripada alamat berikut:

http://www.emeraldinsigt.com/Insigt/


 

*Anda boleh mengakses pangkalan data ini di makmal e-jurnal di aras 2 bangunan Perpustakaan UPSI atau anda boleh meminda login name and password dengan memberikan maklumat keahlian anda dengan perpustakaan UPSI kepada pustaka@upsi.edu.my sekiranya anda ingin mengakses di lokasi lain selain daripada dalam kampus UPSI.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Pangkalan data atas talian : Ebscohost


 

Ebscoohost adalah satu pangkalan data atas talina yang dilanggan oleh perpustakaan Universiti Sultan Idris . ianya boleh diakses daraida alamat berikut, http:// search.ebscohost.com/


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2. Membuat Carian Bahan Dengan Leftsring, Pattern Dan Keyword.


 

 1. LEFTSTRING


Carian ini akan di buat hanya pada perkataan pertama di sebelah kiri bagi terma

carian. Untuk membuat carian ini, ikuti langkah-langkah di bawah :


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hasil carian :


 

 • Carian dengan Leftstring akan mendapatkan semua hasil yang mempunyai perkataan writing pada awalan judul bahan.
 • Bahan yang mempunyai judul bermula dengan A, An, dan The (dikenali sebagai non-filing characters) yang tidak akan diambil kira di dalam proses carian.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2.2 PATTERN

Carian akan di buat pada mana-mana perkataan sama ada perkataan tersebut iaitu

terma carian berada di lokasi kari, pertengahan ataupun kanan. Untuk membuat

carian jenis ini, ikuti langkah-langkah di bawah :


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hasil carian :


 

 • Perhatikan, hasil carian kini tidak hanya tertumpu pada permulaan nama judul sebagaimana pencarian dengan Leftstring tetapi meliputi ke semua perkataan yang terdapat pada judul bahan.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 1. KEYWORDS


 

Bagi carian jenis ini, pencarian adalah melalui kata kunci yang telah diindeks

terlebih dahulu. Untuk membuat carian jenis ini, ikuti langkah-langkah di bawah


 


 

:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3. MEMBUAT CARIAN BAHAN DENGAN NAMA PENGARANG

Di dalam tutorial ini, kita akan meninjau pencarian bahan menggunakan nama

pengarang berlainan bangsa.


 


 

 1. Carian bahan berdasarkan nama pengarang : Nama Inggeris

  Pengguna perlu memasukkan nama keluarga terlebih dahulu. Sebelum itu, pastikan anda memilih kaedah carian Leftstring.


   

  Contoh input :


   

Nama Pengarang 

Input Carian yang perlu anda masukkan 

Anthony Giddens 

Giddens, Anthony 

Paul A. Samuelson 

Samuelson, Paul A. 

Sidnet Sheldon 

Sheldon, Sidney


 


 

 1. Carian bahan berdasarkan nama pengarang : Nama Melayu

  Bagi nama Melayu, gelaran pangkat dan akademik tidak perlu disertakan kecuali bagi gelaran yang diwarisi seperti Tengku, Sharifah, Syed, dan Wan.


   


   

 2. Carian bahan berdasarkan nama pengarang : Nama India

  Bagi kategori nama India yang mempunyai nama keluarga, pencarian hendaklah dimulakan dengan nama keluarga tersebut.


   

  Contoh input :


   

Nama Pengarang 

Input Carian yang perlu anda masukkan 

John Kuna Raj 

Raj, John Kuna 

Ranjit Singh Malhi 

Malhi, Ranjit Singh

Raja Mohan 

Raja Mohan 


 


 

 1. Carian bahan berdasarkan nama pengarang : Nama Cina

  Bagi kategori nama Cina, susunannya tidak berubah kecuali mereka mempunyai nama Inggeris; ianya hendaklah diletakkan selepas nama keluarga.


   

  Contoh bagi nama pengarang Leonard Yong Mee Seng. Maka input yang eprlu di masukkan oleh pengguna adalah Yong Leonard Mee Seng; di mana Yong adalah nama keluarga bagi pengarang terbabit dan Leonard adalah nama Inggerisnya.


   


   


   


   

  CARTA ALIR E : Turutan proses membuat carian dengan WebOPAC


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

4. Membuat tempahan bahan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    


 

Untuk mendapatkan bahan di rak, anda boleh menggunakan kod yang dinyatakan di dalam medan LOCAL CALL NUMBER. Kod ini adalah Nombor Panggilan bahan. Nombor panggilan ini terletak di tulang atau spine buku.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

CARTA ALIR F : Turutan proses membuat tempahan bahan dengan WebOPAC.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

PANDUAN PENGGUNA PUSTAKA KNOWLEDGE PORTAL : ACCOUNT


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Pangkalan Data Atas Talian : ProQuest


 

- ProQuest adalah salah satu pangkalan data atas talian yang dilanggan oleh

Perpustakaan Universiti Pendidikan Sultan Idris.

- Boleh diekses daripada alamat berikut :


http://proquest.umi.com/login


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Membuat carian mudah terhadap tajuk atau bidang yang kita ingini


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Pangkalan Data Atas Talian : ACM Portal


 


 

 • ACM Portal adalah salah satu pangkalan data atas talian yang dilanggan oleh Perpustakaan Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 • Ia boleh diakses daripada alamat berikut : http://portal.acm.org/portal.cfm
 • Anda hanya boleh mengakses pangkalan data ini di Makmal e-Jurnal di aras dua bangunan Perpustakaan UPSI atau di dalam persekitaran kampus UPSI sahaja.

- Memulakan carian Full Text dan Bibliographic Collection


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bagi carian bahan koleksi bibliografi, pastikan anda memilih input The Guide diikuti dengan terma carian :


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    
 


 


 


 


 

Pangkalan Data Atas Talian : Questia


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

No comments: